prosdo.ru
добавить свой файл
1
Загальний перелік питань першого модуля з курсу історія України.


Викладач Яценко В. Б.

abdank@rambler.ru

Рівень 1.

1 Випишіть, будь ласка, з кола перерахованих східнослов’янських племен ті, що не мешкали на території сучасної України:

білі хорвати, кривичі, в’ятичі, поляни, деревляни, полочани, бужани, ільменські словени, сіверяни, радимичі, дуліби, волиняни, дреговичі, уличі, тиверці.

2. З переліку кочових племен, випишіть ті, з якими київські князі воювали за часів Володимира Мономаха:

обри, печеніги, хазари, угри, половці, чорні клобуки, берендеї.

3. Випишіть, будь ласка, з кола перерахованих східнослов’янських земель ті, що увійшли до Київської русі за часів правління князя Володимира Святославовича, зазначте роки правління князя:

словенська земля, древлянська земля, полоцька земля, земля в’ятичем, земля радимичів, волинська земля, земля тиверців, полоцька земля, земля дреговичів, земля кривичів, земля білих хорватів.

4. Випишіть з кола запропонованих тих литовських князів, під час правління яких відбулось входження українських князівств до складу Великого князівства литовського, зазначте які це були князівства і в якому році це сталось:

Міндовг, Кейстут, Вітен, Тренята, Войшелк, Гедимін, Тройден, Ольгерд, Свидригайло, Вітовт

5. Випишіть, будь ласка, з кола перерахованих адміністративних одиниць ті, що увійшли до складу Польської Корони після утворення Речі Посполитої Обох Народів (зазначити в якому році це сталось) в другій половині XVI cт:

Руське воєводство, Белзьке воєводство, Шипинська земля, Волинське воєводство, Закарпаття, Київське воєводство, Чернігово-Сіверська земля, Брацлавське воєводство, Подільське воєводство.

6. З кола запропонованих київських князів треба виписати того, який належав до династії Рюриковичів, відзначився придушенням повстання деревлян (зазначте у якому році це сталось), першим прийняв християнство (відзначте коли це сталось і за яких обставин), сприяв його поширенню у землях полян і зажив слави мудрого правителя. Будь ласка, одночасно позначте роки правління князя :


Кий, Ігор, Трувор, Аскольд, Ольга, Дір, Олег, Святослав, Володимир.

7. Із перелічених соціальних верств, що існували в Київській Русі згідно „Руської правди” (поясніть, що це таке ким вона була прийнята), випишіть ті які не були особисто вільними (поясніть їх походження і ступінь залежності):

князі, бояри, молодша дружина, ізгої, Великий князь Київський, холопи, гості, старша дружина, рядовичі, купці, закупи, грідні.

8. Із наведеного нижче переліку битв треба виписати і вказати дату тих, в яких союзниками козаків у боротьбі з загонами Речі Посполитої виступали кримські татари. Відзначте із якими подіями української історії ці битви пов’язані:

Конотопська битва, Берестейська битва, Чигиринські походи, Корсунська битва, Дрижипільська битва, битва під Городком, битва під Жовтими Водами, Чуднівська битва, Зборівська битва, Хотинська битва, битва під Озерною, битва під Батагом.

9. Які з нижче перелічених князівств розташовувались на землях сучасної України і які династії у них княжили:

Володимиро-Суздальське князівство, Галицьке князівство, Смоленське князівство, князівство Біла Вежа, Тьмутараканське князівство, Полоцьке князівство, Переяславське князівство, Рязанське князівство, Чернігово-Сіверське князівство, Муромське князівство, Волинське князівство, Київське князівство, Новгородо-Псковська земля, Турово-Пінське князівство.

10. Яку з перелічених угод було прийнято під час гетьманства Івана Виговського, коли це сталось і який її головний зміст:

Зборівська угода, Переяславсько-московська угода, Білоцерківська угода, Гадяцька угода, Переяславська угода, Бахчисарайська угода, Корсунська угода.

11. Випишіть у хронологічній послідовності з зазначенням дат козацькі повстання кінця XVI – початку XVII ст.:

повстання Марка Жмайла, повстання Павла Бута (Павлюка), повстання Кшиштофа Косинського, повстання Дмитра Гуні, повстання Северина Наливайка, повстання Якова Острянині, повстання Івана Сулими, повстання Тараса Федоровича (Трясила).


12. Випишіть ті східнослов’янські племена, що увійшли до складу Київської держави за часів правління Володимира Святославовича, зазначте коли це сталось і внаслідок яких подій:

білі хорвати, кривичі, в’ятичі, поляни, деревляни, полочани, бужани, ільменські словени, сіверяни, радимичі, дуліби, волиняни, дреговичі, уличі, тиверці.

13. Випишіть, з кола запропонованих литовських князів, тих під час правління яких вперше було ліквідовано удільні князівства України-Руси, зазначте які це були князівства, в якому році це сталось і з якою метою було здійснено:

Міндовг, Кейстут, Вітен, Тренята, Войшелк, Гедимін, Тройден, Ольгерд, Свидригайло, Вітовт, Зігмунд.

14. Із перелічених соціальних верств, що існували в Київській Русі згідно „Руської правди” (поясніть, що це таке ким вона була прийнята), випишіть ті які належали до вищих верств і брали участь в державному управлінні Руссю (поясніть їх походження і функції):

князі, бояри, молодша дружина, ізгої, Великий князь Київський, холопи, гості, старша дружина, рядовичі, купці, закупи, гридні.

15. З вище наведених законодавчих актів і постанов випишіть ті що сприяли процесу закріпачення селян у Великому князівстві Литовському. Вкажіть дату прийняття цих документів і юридичні положення , що свідчили про втрату селянами статусу особисто вільних осіб:

Руська Правда, Артикули Генріха Валуа, Перший Литовський статут Люстрація замків, монгольська Яса, Другий Литовський статут, Нешлавські статути, Устави на волоки, Судебник Казимира ІV Ягеллончика, Третій Литовський статут.

16. З перелічених категорій козаків, випишіть тих, хто були виключені з реєстру, мали повернутись на становище селян, але продовжували козакувати і не корились відповідним постановам уряду Речі Посполитої. Поясніть яким чином утворювалась ця категорія козаків:

городові, низовики, випищики, виборні, підпомічники, підсусідки.

17. З кола запропонованих київських князів випишіть того хто найвдаліше вів війни з Візантійською імперією і уклав найсприятливіші для Київської Русі мирні угоди з константинопольським імператором. Зазначте роки правління князя, час укладання угод і їх основні положення:

Кий, Ігор, Трувор, Аскольд, Ольга, Дір, Олег, Святослав, Володимир.

18. Із перелічених соціальних верств, що існували у Великому князівстві Литовському в XV -XVI, випишіть ті які належали до непривілейованих і особисто невільних верств суспільства Великого князівства Литовського:

князі, невільники, бояри, пани, ізгої, холопи, гості, міщани, смерди, купці, рядовичі, закупи, гридні.

19. З переліку козацьких повстань виберіть ті, що сприяли зростанню козацького реєстру на початку XVIІ ст. Зазначте у якому році ці повстання відбувались і чим вони завершились:

повстання Марка Жмайла, повстання Павла Бута (Павлюка), повстання Кшиштофа Косинського, повстання Дмитра Гуні, повстання Северина Наливайка, повстання Якова Острянині, повстання Івана Сулими, повстання Тараса Федоровича (Трясила).

20. З переліку княжих династій виберіть ті, що у ХІ-ХІІ столітті княжили у Галицькому князівстві, Волинському князівстві, Чернігово-Сіверському князівстві. Запишіть навпроти кожного з князівств відповідну династію:

Ізяславичі, Ростиславичі, Мономаховичі, Мстиславичі, Ярославичі, Романовичі, Ольговичі, Давидовичі.

21. З кола перерахованих політичних угод виберіть ту, що встановлювала поділ Козацької держави на Лівобережний і Правобережний Гетьманати у третій чверті XVIІ ст. Зазначте, коли і між якими державами ця угода була підписана, які її основні положення, хто на час її підписання був лівобережним гетьманом, а хто правобережним гетьманом:

Березневі статті, Переяславська угода, Андрусівське перемир’я, Віленське перемир’я, Вічний мир, Поляновський мирний договір, Константинопольський мирний договір.


22. З кола нижче зазначених Великих князів Литовських випишіть князя, під час правління якого землі Південно-Західних Русі позбулись залежності від Золотої Орди. Зазначте коли це сталось і з якою битвою було пов’язано:

Міндовг, Кейстут, Вітен, Тренята, Войшелк, Гедимін, Тройден, Ольгерд, Свидригайло, Вітовт, Зігмунд.

23. З кола нижче наведених гетьманів випишіть тих які протягом свого гетьманства двічі укладали угоди з Московською державою чи Російською імперією. Зазначте роки їх гетьманства, назви угод що вони укладали:

Іван Виговський, Кирило Розумовський, Юрій Хмельницький, Данило Апостол, Я. Сомко, І. Мазепа, Д. Многогрішний, Іван Брюховецький, Іван Скоропадський, Іван Самойлович.

24. З кола нижче зазначених київських князів випишіть, будь ласка, того з чиїм ім’ям ототожнюють підписання з Візантією вкрай невигідного договору для Русі. Зазначте у зв’язку з чим було підписано цей договір, у які положення були у ньому викладені:

Кий, Ігор, Ярополк, Аскольд, Ольга, Дір, Олег, Святослав, Володимир.

25. З нижче наведеного переліку кочових племен, випишіть, будь ласка, ті з якими протягом свого князівства боровся Володимир Великий. Зазначте коли і за яких обставин ці племена вперше напали на Київ:

обри, печеніги, хазари, угри, половці, чорні клобуки, берендеї.

26. Серед запропонованих подій виберіть ті, що сприяли утворенню перших козацьких реєстрів. Вкажіть орієнтовну дату коли були створені перші козацькі реєстри і на якій території:

Лівонська війна, реформи Юрія Язловецького, реформи Сигізмунда Старого, реформи Стефана Баторія.

27. Політична діяльність кого з нижче зазначених Великих князів литовських сприяла відродженню великих удільних князівств на Україні в XV ст. Вкажіть назви удільних князівств та чіткі хронологічні межи їх існування:

Міндовг, Кейстут, Вітен, Тренята, Войшелк, Гедимін, Тройден, Ольгерд, Свидригайло, Вітовт, Зігмунд.


28. Хто з нижче згаданих українських князів сприяв виникненню Запорізької Січі. Відповідь обґрунтуйте:

Костянтин Острозький, Дмитро Вишневецький, Богдан Ружинський, Федір Сангушко, Ярема Вишневецький, Владислав Збаразький.

29. Серед нижче наведених назв племен виберіть ті, на базі яких були утворені східнослов’янські племена. Зазначте коли і за яких обставин утворились східнослов’янські племена:

венеди, алани, анти, дуліби, нерви, склавини, обри.

30. Серед наведених нижче козацьких полків випишіть ті, що утворились у другій половині XVIІ ст. на Слобідській Україні. Зазначте які історичні події сприяли утворенню слобідських полків:

Охтирський, Канівський, Сумський, Гадяцький, Чернігівський, Ізюмський, Ніжинський, Харківський, Брацлавський, Острогозький, Полтавський.

31. З кола перерахованих політичних угод виберіть ту, що остаточно закріпила політичний поділ Козацької держави на Лівобережний і Правобережний Гетьманати
у останній чверті XVIІ ст. Зазначте, коли і між якими державами ця угода була підписана, які її основні положення, хто на час її підписання був лівобережним гетьманом, а хто правобережним гетьманом, як вони реагували на цю угоду:

Березневі статті, Переяславська угода, Андрусівське перемир’я, Віленське перемир’я, Вічний мир, Поляновський мирний договір, Константинопольський мирний договір.

32. Хто з нижче перерахованих київських князів прийняв християнство, коли це сталось і внаслідок чого:

Кий, Ігор, Ярополк, Аскольд, Ольга, Дір, Олег, Святослав, Володимир.

33. Випишіть у хронологічній послідовності з зазначенням дат ті козацькі повстання кінця XVI – початку XVII ст., що призводили до заборони козацтва, або скорочення кількості реєстровців і зміцнення влади уряду Речі Посполитої над козаками :

повстання Марка Жмайла, повстання Павла Бута (Павлюка), повстання Кшиштофа Косинського, повстання Дмитра Гуні, повстання Северина Наливайка, повстання Якова Острянині, повстання Івана Сулими, повстання Тараса Федоровича (Трясила).


34. Випишіть у хронологічній послідовності правителів Галицько-Волинської держави, що правили після Данила Галицького. Зазначте роки їх правління, за кого з них Галицько-Волинська держава перебувала на піку своєї могутності, що про це може свідчити:

Василько Романович, Лев Данилович, Юрій-Болеслав Тройденович, Володимир Василькович, Андрій, Лев Юрійович, Юрій Львович.

35. З нижче зазначеного переліку держав, випишіть ті що у XIV ст. вели боротьбу за спадщину королів з династії Романовичів. Зазначте на які землі претендували нижче згадані держави і на якій підставі:

Золота Орда, Корона Польська, Тевтонський орден, Велике князівство литовське, Королівство угорське, Молдавське князівство, Угорське королівство.

36. З нижче зазначеного переліку, випишіть ім’я останнього кошового отамана Запорізької Січі. Стисло відтворіть його біографію:

Кость Гордієнко, Іван Сірко, Петро Колнишевський, Федір Лантух, Яків Барабаш

37. З наведеного нижче переліку запорізьких гетьманів випишіть ім’я того, з ким пов’язують найбільш вдалі морські походи запорожців проти Османської імперії та участь запорожців у відновлені Православної Церкви (зазначити коли це сталось). Наведіть основні фрагменти його біографії:

Самійло Кішка, Яків Бородавка (Нерода), Михайло Дорошенко, Петро Конашевич-Сагайдачний, Марко Жмайло.

38. Серед нижче наведених східнослов’янських племен виберіть ті на землях яких пізніше утворились Галицьке князівство, Волинське князівство, Київське князівство, Переяславське князівство, Чернігово-Сіверське князівство. Князівства перепишіть і навпроти них відзначте відповідні племена:

білі хорвати, кривичі, в’ятичі, поляни, деревляни, полочани, бужани, ільменські словени, сіверяни, радимичі, дуліби, волиняни, дреговичі, уличі, тіверці.

39. З перелічених нижче українських воєводств, випишіть, будь ласка, ті, що існували в складі Польської Корони на середину XVI ст. Поясніть коли і за яких обставин вони були утворені:


Руське воєводство, Белзьке воєводство, Волинське воєводство, Київське воєводство, Чернігівське воеводство, Брацлавське воєводство, Подільське воєводство.

40. З наведеного нижче переліку Київських князів виберіть того кого М. Грушевський називав „першим запорожцем на київському столі”. Зазначте, у хронологічному порядку, з якими племенами та державами воював цей князь:

Кий, Ігор, Ярополк, Аскольд, Ольга, Дір, Олег, Святослав, Володимир.

41. Серед наведених нижче козацьких урядів і соціальних верств, випишіть лише ті, що були на території слобідських полків у середині XVII – XVIII ст. Поясніть на якій території були решта соціальних верств і урядів:

полковник, гетьман , кошовий отаман, полкова старшина, генеральна старшина, паланкова старшина, городові козаки, під помічники, компанійці, низовики, випищики.

42. З переліку кочових племен, випишіть ті, з якими київські князі воювали починаючи із 1068 р. Поясність з якими подіями пов’язана ця дата і до якого часу, ці кочові племена нападали на Русь:

обри, печеніги, хазари, угри, половці, чорні клобуки, берендеї.

43Випишіть з наведених нижче державних утворень східних слов’ян ті, що розташовувались на території сучасної України? Звідки нам відомо про існування цих державних утворень, коли вони існували, Які мали політичні центри і які із східнослов’янських племен до них входили?

Славія, Славенія, Артанія, Аланія, Куявія, Хазарія.

44. З перелічених законодавчих актів і постанов випишіть ті що сприяли процесу оформлення шляхетського стану у Великому князівстві Литовському. Вкажіть дату прийняття цих документів і юридичні положення , що свідчили про процес структуризації шляхетського стану:

Руська Правда, Артикули Генріха Валуа, Перший Литовський статут Люстрація замків, монгольська Яса, Другий Литовський статут, Нешлавські статути, Устави на волоки, Судебник Казимира ІV Ягеллончика, Третій Литовський статут, „Попис димни” перепис української служилої людності прикордонних воєводств.


45. Із перелічених соціальних верств, що існували в Київській Русі згідно „Руської правди” (поясніть, що це таке ким вона була прийнята), випишіть ті які належали до вищих верств і брали участь в державному управлінні Руссю (поясніть їх походження і функції):

князі, бояри, молодша дружина, ізгої, Великий князь Київський, холопи, гості, старша дружина, рядовичі, купці, закупи, гридні.

46. З нижче зазначеного переліку, випишіть ім’я останнього кошового отамана Запорізької Січі. Стисло відтворіть його біографію:

Кость Гордієнко, Іван Сірко, Петро Колнишевський, Федір Лантух, Яків Барабаш

47. Серед наведених нижче держав виберіть ту що утворилась у 1449 р. і зазначте яку політику , щодо українських земель проводила ця держава у XVст :

Велике князівство литовське, Велике князівство Московське, Кримське ханство, Золота Орда, Річ Посполита Обох Народів

48. З переліку кочових племен, випишіть ті, з якими київські князі воювали починаючи із 1068 р. Поясність з якими подіями пов’язана ця дата і до якого часу, ці кочові племена нападали на Русь:

обри, печеніги, хазари, угри, половці, чорні клобуки, берендеї.

49. З наведеного нижче переліку запорізьких гетьманів випишіть ім’я того, з ким пов’язують найбільш вдалі морські походи запорожців проти Османської імперії та участь запорожців у відновлені Православної Церкви (зазначити коли це сталось). Наведіть основні фрагменти його біографії:

Самійло Кішка, Яків Бородавка (Нерода), Михайло Дорошенко, Петро Конашевич-Сагайдачний, Марко Жмайло.

50. Виберіть, серед нижче наведених князівств ті, що існували на території України у XVст : Чим була зумовлена їх поява скільки часу вони проіснували:

Галицьке князівство, Волинське князівство, Київське князівство, Переяславське князівство, Чернігівське князівство, Сіверське князівство.

51. З кола запропонованих київських князів випишіть того хто найвдаліше вів війни з Візантійською імперією і уклав найсприятливіші для Київської Русі мирні угоди з константинопольським імператором. Зазначте роки правління князя, час укладання угод і їх основні положення:


Кий, Ігор, Трувор, Аскольд, Ольга, Дір, Олег, Святослав, Володимир.

52. З переліку козацьких повстань виберіть ті, що сприяли зростанню козацького реєстру на початку XVIІ ст. Зазначте у якому році ці повстання відбувались і чим вони завершились:

повстання Марка Жмайла, повстання Павла Бута (Павлюка), повстання Кшиштофа Косинського, повстання Дмитра Гуні, повстання Северина Наливайка, повстання Якова Острянині, повстання Івана Сулими, повстання Тараса Федоровича (Трясила).

53. Серед нижче наведених назв племен виберіть ті, на базі яких були утворені східнослов’янські племена. Зазначте коли і за яких обставин утворились східнослов’янські племена:

венеди, алани, анти, дуліби, нерви, склавини, обри

54. З кола перерахованих політичних угод виберіть ту, що остаточно закріпила політичний поділ Козацької держави на Лівобережний і Правобережний Гетьманати
у останній чверті XVIІ ст. Зазначте, коли і між якими державами ця угода була підписана, які її основні положення, хто на час її підписання був лівобережним гетьманом, а хто правобережним гетьманом, як вони реагували на цю угоду:

Березневі статті, Переяславська угода, Андрусівське перемир’я, Віленське перемир’я, Вічний мир, Поляновський мирний договір, Константинопольський мирний договір.

55. Із перелічених соціальних верств, що існували у Великому князівстві Литовському в XV -XVI, випишіть ті які належали до непривілейованих і особисто невільних верств суспільства Великого князівства Литовського:

князі, невільники, бояри, пани, ізгої, холопи, гості, міщани, смерди, купці, рядовичі, закупи, гридні.

56. Випищіть династій, що у ХІ-ХІІ столітті княжили у Галицькому, Волинському, Чернігово-Сіверському князівствах. Запишіть навпроти кожного з князівств відповідну династію:

Ізяславичі, Ростиславичі, Мономаховичі, Мстиславичі, Ярославичі, Романовичі, Ольговичі, Давидовичі.


57. Випишіть, з кола запропонованих литовських князів, тих під час правління яких вперше було ліквідовано удільні князівства України-Руси, зазначте які це були князівства, в якому році це сталось і з якою метою було здійснено:

Міндовг, Кейстут, Вітен, Тренята, Войшелк, Гедимін, Тройден, Ольгерд, Свидригайло, Вітовт, Зігмунд.

58. Випищіть держави, що у XIV ст. вели боротьбу за спадщину королів з династії Романовичів. Зазначте на які землі претендували нижче згадані держави і на якій підставі:

Золота Орда, Корона Польська, Тевтонський орден, Велике князівство литовське, Королівство угорське, Молдавське князівство, Угорське королівство.

59. Випишіть козацькі полки, що утворились у другій половині XVIІ ст. на Слобідській Україні. Зазначте які історичні події сприяли утворенню слобідських полків:

Охтирський, Канівський, Сумський, Гадяцький, Чернігівський, Ізюмський, Ніжинський, Харківський, Брацлавський, Острогозький, Полтавський.

60. Випишіть східнослов’янські племена, що увійшли до складу Київської держави за часів правління Володимира Святославина, зазначте коли це сталось і внаслідок яких подій:

білі хорвати, кривичі, в’ятичі, поляни, деревляни, полочани, бужани, ільменські словени, сіверяни, радимичі, дуліби, волиняни, дреговичі, уличі, тіверці.
Рівень 2

1.Напишіть, будь ласка, причини та наслідки впровадження Берестейської унії.

2.У чому полягає зміст „уходницької” та „боярської” теорії походження козацтва.

3.Визначте, будь ласка, причини втрати Київською Руссю державності у ХІІІ ст. і характер взаємин земель Південно-Західної Русі з Золотою Ордою.

4. Визначте, головні етапи розпаду Київської Русі на уділи.

5. Причини та наслідки впровадження християнства на Русі за Володимира Великого.

6. Причини та наслідки входження руських земель до складу Великого князівства Литовського у XIV ст.


7. Чим галицьке боярство відрізнялось від волинського у взаєминах із князем у ХІ-ХІІ ст.?

8. Причини та наслідки козацьких повстань
першої половини XVIІ ст.

9. Визначте основні етапи боротьба Данила Романовича проти монгольської навали та влади Золотої Орди.

10.Причини укладання, зміст та наслідки Гадяцької унії.

11.Причини, хронологічні межи та наслідки Руїни.

12. Причини укладання та становище українських земель згідно Люблінської унії (зазначити коли це сталось

13. Основні політичні тенденції за гетьманства Петра Дорошенка.

14. Основні політичні тенденції за доби правління Ярослава Мудрого?

15. Причини та наслідки антимосковського виступу гетьмана Івана Мазепи.

16. Причини та наслідки укладання Кревської унії (коли це сталось). Які наслідки мало укладання унії для України у XIV ст.

17. Причини та наслідки втрати Руссю політичної незалежності в середині ХІІІ ст.

18. Причини, основні етапи та наслідки Козацької революції середини XVIІ ст.

19.Визначте, головні етапи розпаду Київської Русі на уділи.

201. Причини, перебіг та наслідки антимосковського виступу війська запорізького низового на чолі із кошовим К. Гордієнком.

21. Причини та наслідки козацьких повстань
першої половини XVIІ ст..

22. Причини та наслідки антимосковського виступу гетьмана Івана Мазепи.

23. Причини та наслідки козацьких повстань
першої половини XVIІ ст.

24. Причини виникнення, рушійні сили та наслідок Гайдамацького руху на Правобережжі у ХVІІІ ст.

Рівень 3

1. Чи можемо ми говорити про завоювання Литовськими князями Русі, чи варто говорити про мирне приєднання Русі до Великого князівства Литовського? Відповідь обґрунтуйте.

2.Яку роль відігравала Запорізька Січ в подіях української Руїни 1659-1687 рр.

3.Чи була Річ Посполита Обох Народів „матір’ю” чи „мачухою” українському козацтву?


4. Які позитивні і негативні наслідки, на вашу думку, мала для України Люблінська унія?

5. Як на вашу думку, яка держава слугувало моделлю для розбудови Б. Хмельницьким Гетьманату, і чим Гетьманат відрізнявся від свого „прототипу” ?

6. Проаналізуйте зміни у державному устрої Гетьманщини в період наступу царизму на її автономію в другій половині ХVІІ ст. - на початку ХVІІІ ст.

7. Які існують історико-правові оцінки Переяславсько-Московських домовленостей 1654 р. і які з них на Вашу думку є найбільш точними? Відповідь обґрунтуйте.

8. Яку роль християнство відіграло у зміцнені статусу Великого князя Київського у ІХ-Х ст.

9. Як відбувалась ліквідація царизмом автономії України у другій половині ХVІІІ ст. і який вплив на ці процеси мала втрата українськими автономіями прикордонного статусу ?

10. Що ріднить і що розрізняє між собою умови укладання між Польською короною і великим князівством Литовським Кревської унії та Люблінської унії. Які політичні наслідки ці унії мали для українських земель?

11. Яким чином Руська Правда сприяла витворенню соціальної структури у Київській Русі і який ця структура мала вигляд?

12. Які події зумовили війну між Османською імперією та річчю Посполитою Обох народів на початку 20-х рр. XVIІ ст., і яку роль у цій війні відіграло українське козацтво?

13. Чому Галицько-Волинську державу вважають правонаступницею Київської Русі?

14. Як ви вважаєте, позитивну чи негативну роль в історії Галицько-Волинської держави відігравало галицьке боярство? Відповідь обґрунтуйте.

16. Який вплив християнство мало на розвиток культури у Київській Русі?

15. Проаналізуйте зміни у державному устрої Гетьманщини в період наступу царизму на її автономію в другій половині ХVІІ ст. - на початку ХVІІІ ст.

16. Чи можемо ми говорити про завоювання Литовськими князями Русі, чи варто говорити про мирне приєднання Русі до Великого князівства Литовського? Відповідь обґрунтуйте.


17. Як вплинули на політичне та соціальне становище України перша та друга російсько-турецька війна другої половини XVIII ст. та три поділи Речі Посполитої

18. Як на Вашу думку, головними причинами що призвели до української Руїни були фактори внутрішньополітичного характеру чи зовнішнього характеру

19. Чому у своїх намаганнях, відстояти територіальну цілісність і незалежність Гетьманату Петро Дорошенко намагався орієнтуватись на Кримське ханство та Османську імперію? Наскільки така орієнтація була традиційною для козацьких лідерів?

20. Як відбувались зміни у поглядах Богдана Хмельницького на будівництво Гетьманату до і після 1654 р

21. Як відбувався процес закріпачення селян в Україні в XVI cтю і якими соціальними процесами він супроводжувався

22.У чому, на Вашу думку, полягає історичне значення Гетьманщини

24. Як відбувалась ліквідація царизмом автономії України у другій половині ХVІІІ ст. і який вплив на ці процеси мала втрата українськими автономіями прикордонного статусу?

25. Як ви вважаєте, позитивну чи негативну роль в історії Галицько-Волинської держави відігравало галицьке боярство? Відповідь обґрунтуйте.

26. Який вплив християнство мало на розвиток культури у Київській Русі?

27. Чи можемо ми говорити про завоювання Литовськими князями Русі, чи варто говорити про мирне приєднання Русі до Великого князівства Литовського? Відповідь обґрунтуйте.

28. Які існують історико-правові оцінки Переяславсько-Московських домовленостей 1654 р. і які з них на Вашу думку є найбільш точними? Відповідь обґрунтуйте.