prosdo.ru
добавить свой файл
1 2 ... 4 5

Затверджено

наказ Міністерства охорони здоров’я України

від 27.04.2006 р. № 255


Жовтяниця новонароджених
Клінічний протокол надання неонаталогічної допомоги дітямНеонатальна жовтяниця (жовтяниця новонароджених) розвивається у 60% у доношених новонароджених і у 80% у недоношених дітей.


 • Практично в усіх новонароджених після народження спостерігається тимчасове підвищення рівня білірубіну в сироватці крові, але лише половина з них реалізує видиму жовтяницю.
 • В більшості випадків жовтяниця проявляється в перші 3 доби життя дитини, протікає сприятливо і розцінюється як „фізіологічний стан”, оскільки найчастіше вона зумовлена особливостями розвитку та метаболізму дитини в цей період життя.
 • Однак, з огляду на потенційну токсичність непрямого білірубіну та у зв’язку із тим, що жовтяниця новонароджених може бути симптомом інших захворювань, слід проводити моніторинг для своєчасного виявлення станів, що вимагають додаткових втручань.


Цілі та завдання клінічного протоколу • Покращення якості надання медичної допомоги при неонатальній жовтяниці
 • Оптимізація методики ведення новонароджених з неонатальною жовтяницею
 • Профілактика та зниження частоти можливих важких наслідків жовтяниці новонародженихЦільова група
Протокол призначено для медичних працівників (лікарів та середнього медичного персоналу), які надають допомогу новонародженим.

Визначення


Неонатальна жовтяниця (жовтяниця новонароджених) – поява видимого жовтого забарвлення шкіри, склер та / або слизових оболонок дитини внаслідок підвищення рівня білірубіну в крові новонародженого.


Клінічно доцільно класифікувати жовтяницю новонародженого за часом її появи: • Рання жовтяниця, яка з’являється до 36 годин життя дитини. Жовтяниця, що з’явилася в перші 24 години – це завжди ознака патології.
 • Фізіологічна” жовтяниця, що проявляється після 36 годин життя дитини та характеризується підвищенням рівня загального білірубіну сироватки крові не вище 205 мкмоль/л. Така жовтяниця найчастіше зумовлена особливостями розвитку та метаболізму новонародженого в цей період життя. „Фізіологічна” жовтяниця може мати як неускладнений, так і ускладнений перебіг, тому вимагає ретельного спостереження за станом дитини.

Ускладнена „фізіологічна” жовтяниця – це фізіологічна жовтяниця, перебіг якої може супроводжуватись зміною стану дитини. • Пролонгована (затяжна) жовтяниця, що визначається після 14 дня життя у доношеного новонародженого та після 21 дня життя у недоношеної дитини.
 • Пізня жовтяниця, яка з’являється після 7 дня життя новонародженого. Ця жовтяниця завжди вимагає ретельного обстеження.


В рідких випадках перебіг неонатальної жовтяниці може ускладнитися розвитком білірубінової енцефалопатії, яка проявляється гострим ураженням центральної нервової системи. Це може призвести до незворотнього хронічного ураження центральної нервової системи, яке називається ядерна жовтяниця.
Враховуючи, що неонатальна жовтяниця може бути зумовлена не лише фізіологічними особливостями розвитку та метаболізму новонародженого, в ряді випадків слід провести диференціальну діагностику для оптимізації ведення дитини (Додаток 1 та 2)

Методика клінічного обстеження та оцінки жовтяниціКолір шкіри

 • Огляд на наявність жовтяничного забарвлення шкіри слід проводити, коли дитина повністю роздягнена, за умови достатнього (оптимально денного) освітлення. Для цього здійснюється легке натискання на шкіру дитини до рівня підшкірної основи.Поширеність жовтяничного забарвлення шкіри


 • Для оцінки етапності появи жовтяниці та кореляції з рівнем білірубіну в сироватці крові доцільно використовувати модифіковану шкалу Крамера (рис. 1). Цей малюнок показує, що жовтяниця спочатку з’являється на обличчі, з подальшим поширенням у напрямку до кінцівок дитини, відображаючи ступінь зростання рівня білірубіну у сироватці крові. Поруч з малюнком наведені орієнтовні показники рівня білірубіну.
Зона


1

2

3

4

5


ЗБС

(мкмоль/л)


100

150

200

250

Більше

250
Рис. 1. Етапність появи жовтяничного забарвлення шкіри у новонароджених в залежності

від орієнтовного рівня білірубіну (модифікація шкали Крамера)
 • Альтернативою використанню візуальної оцінки за шкалою Крамера може бути визначення рівня білірубіну шкіри методом транскутанної білірубінометрії (ТКБ)
 • При виявленні забарвлення шкіри дитини в зонах 3-5 рекомендується обов’язкове визначення загального білірубіну сироватки крові (ЗБС) або ТКБ.

Час появи жовтяниці та її важкість • Жовтяниця, яка з’явилася в перші 24 години життя дитини, завжди є ознакою патології, тому цим новонародженим слід негайно розпочати фототерапію та одночасно визначити рівень білірубіну сироватки крові.
 • Також серйозними ознаками небезпеки є поширення жовтяничного забарвлення на зону 4 на другу добу життя дитини та на зону 5 після 48 годин (таблиця 1).

Вік дитини (годин)


Локалізація жовтяниціВисновок

24

Будь-яка


Небезпечна” жовтяниця


24-48

Кінцівки

> 48

Ступні, п’ясти рук


Таблиця 1. Критерії „небезпечної” жовтяниці новонародженого (ВООЗ, 2003 ISBN 92 4 154622 0)


 • При появі симптомів „небезпечної” жовтяниці необхідно негайно розпочати проведення фототерапії (Додаток 3), не дочікуючись отримання результату загального білірубіну сироватки крові.Клінічний стан новонародженого


 • При появі жовтяниці слід оцінювати клінічний стан дитини:

  • Ступінь адекватності дитини, активність рефлексів

  • Адекватність грудного вигодовування, яке повинне відбуватися не рідше 8 разів на добу

  • Стан тургору шкіри та вологість слизових оболонок

  • Розміри печінки та селезінки
  • Частоту сечовипускань та характер сечі

 • У новонароджених із жовтяницею вкрай важливо слідкувати за появою симптомів, що свідчать про гостре ураження центральної нервової системи (білірубінова енцефалопатія):

  • Поява загальмованості, сонливості, в’ялості та пригнічення смоктального рефлексу на ранніх стадіях ураження центральної нервової системи

  • Підвищена дратівливість, м’язова гіпертонія, крик високої тональності, можливе підвищення температури в більш пізньому періоді

  • На незворотних стадіях у дитини відмічається опістотонус, судоми, апное, монотонний пронизливий крик, глибокий ступор або кома.


Фактори ризику, що впливаються на рівень білірубіну та важкість жовтяниці


 • При оцінці новонародженого з жовтяницею необхідно брати до уваги різні фактори, які можуть вплинути на підвищення рівня білірубіна в сироватці крові:

  • Недоношеність

  • Крововиливи (кефалогематома, геморагії шкіри)

  • Недостатнє харчування, часте блювання

  • Різке зниження маси тіла дитини

  • Наявність генералізованої інфекції

  • Несумісність крові матері та дитини за групою та резус фактором

  • Спадкова гемолітична анемія або гемолітична хвороба
 • Важливо також оцінювати фактори ризику розвитку гострого ураження центральної нервової системи (білірубінова енцефалопатія):

  • Неонатальна асфіксія

  • Ацидоз

  • Недоношеність

  • Гострий гемоліз

  • Неадекватна терапія неонатальної жовтяниці або її відсутність

  • Гіпоальбумінемія
следующая страница >>