prosdo.ru
добавить свой файл
1
Крок 1 Загальна лікарська підготовка


Медичний профіль – Нормальна анатомія

Текст завдання

Правильна відповідь - DistrA

DistrB

DistrC

DistrD

DistrE

Для підтвердження діагнозу “Ішемічна хвороба серця” хворому виконують коронарографію (обстеження кровотоку у вінцевих артеріях серця). Лікар повинен знати, що ліва коронарна артерія розподіляється на гілки?

* R. interventricularis anterior et r. circumflexus

R. interventricularis anterior et r. ascendens

R. interventricularis posterior et r. descendens

R. interventricularis anterior et posterior

R. ventriculi dexter et sinister


Яка з вказаних структур є похдною ductus paramesonephricus?

*Tuba uterina

Ductus deferens

Ductus epididymidis

Ductus excretorius

Ductus ejaculatorius