prosdo.ru
добавить свой файл
1 2 ... 10 11
Матеріали для підготовки до «Крок 1»

Адренотропні засоби. Адреноміметики.
1. Чоловіка 63 років з явищами колапсу доставили до лікарні швидкої допомоги. Для боротьби з гіпотензією лікар вибрав норадреналін.

Який механізм дії цього препарату?

A. *Активація альфа1 – адренорецепторів

B. Активація Н – холінорецепторів

C. Активація дофамінових рецепторів

D. Блокада М – холінорецепторів

E. Активація серотонінових рецепторів
2. Під час прийому у хірурга – стоматолога після введення 1% - го розчину новокаїну, з метою здійснити проводникову анестезію, хворий втратив свідомість, зблід, шкіра вкрилася липким і холодним потом,пульс ледве прощупується, дихання рідке і слабке. Зрозумівши, що виник анафілактичний шок, лікар терміново ввів внутрішньовенно препарат, який значно покращав стан хворого.

Який із зазначених препаратів можна використати для швидкої допомоги під час важкої алергічної реакції?

A. Лабеталол

B. Фенотерол

C. Анаприлін

D. *Адреналін

E. Добутамін
3. Під час інгаляційного наркозу фторотаном у хворого значно знизився артеріальний тиск.

Який препарат необхідно ввести для нормалізації АТ?

A. Норадреналін

B. Адреналін

C. Нафтизин

D. *Мезатон

E. Галазолін
4. Чоловіку хворому на бронхіальну астму, що одночасно страждає на пароксизмальну тахікардію, призначили бета1 – адреноміметик.

Який із перелічених препаратів обрав лікар?

A. Ізадрин

B. *Сальбутамол

C. Адреналін

D. Ефедрин

E. Орципреналіну сульфат
5. Хворій з порушенням атріовентрикулярної провідності призначили ізадрин, який нормалізував серцевий ритм.

Укажіть механізм позитивної дії препарату у даної хворої.

A. Стимуляція альфа-адренорецепторів

B. *Стимуляція бета1-адренорецепторів

C. Стимуляція бета2-адренорецепторів

D. Пригнічення альфа2-адренорецепторів

E. Пригнічення бета2-адренорецепторів
6. Лікар швидкої медичної допомоги викликаний до хворої, 40 років, на бронхіальну астму, у якої раптово виник напад бронхіальної ядухи з явищами стенокардії. Який із препаратів найбільш ефективний для невідкладної допомоги?

A. Ефедрину гідрохлорид.

B. *Сальбутамол.

C. Адреналіну гідрохлорид.

D. Атропіну сульфат.

E. Платифіліну гідротартрат.
7. Хворий прийшов на прийом до лікаря з приводу погіршення самопочуття. У черзі під час чекання у нього виник напад бронхіальної астми. Препарати якої групи доцільно застосувати для надання йому першої медичної допомоги?

A. Симпатолітики.

B. Н-Холіноміметики.

C. М-Холіноміметики.

D. *бета-Адреноміметики.

E. бета-Адрено6локатори.
8. У хворої під час оперативного втручання з додатковим використанням гігронію різко знизився артеріальний тиск. Представники яких груп лікарських засобів можуть нормалізувати артеріальний тиск у даній ситуації?

A. н-Холіноміметики.

B. бета-Адреноблокатори.

C. Гангліоблокатори.

D. м-Холіномімстики.

E. *альфа-Адреноміметики.
9. До лікарні швидкої медичної допомоги доставлено чоловіка, 63 років, у колаптоїдному стані. Для боротьби з гіпотензією лікар вибрав норадреналіну гідротартрат. Який механізм гіпертензивної дії цього препарату?

A. Активація бета-адренорецепторів.

B. Активація серотонінових рецепторів.

C. *Активація альфа1-адренорецепторів.

D. Активація дофамінових рецепторів.

E. Блокада м-холінорецепторів.

10. Якому лікарському засобу відповідає така характеристика: синтетичний катехоламін, стимулює бета1та бета2-адренорецептори, активізує роботу серця, зумовлюючи збільшення частоти серцевих скорочень. Але застосування препарату може призвести до зниження артеріального тиску, пригнічення пологової діяльності, він є фармакологічним антагоністом пропранололу. Який це препарат?


A. Пілокарпіну гідрохлорид.

B. Карбахолін.

C. Ацеклідин.

D. *Ізадрин.

E. Ацетилхолін.
11. З діагностичною метою офтальмолог (розширення зіниць для огляду очного дна) використав 1 % розчин мезатону. Мідріаз, спричинений препаратом, обумовлений:

A. Блокадою бета-адреиорецепторів.

B. Активацією бета2-адренореценгорів.

C. *Активацією α-адренорецепторів.

D. Активацією бета1-адренорецеторів.

E. Активацією М-холінорецепторів.
12. Хворий, 55 років, хворіє на бронхіальну астму. При нападі бронхоспазму лікар призначив сальбутамол. Яка дія препарату обумовлює лікувальний ефект?

A. *Стимуляція бета2-адренорецепторsв

B. Блокада бета2-алренорецепторів.

C. Стимуляція альфа2-адренорецепторів.

D. Стимуляція бета1 адренорецепторів.

E. Стимуляція альфа2-адрснорецепторів.
13. У хворого анафілактичний шок. Від якого з перерахованих адреноміметиків можна очікувати найбільший терапевтичний ефект?

A. Мезатону.

B. Ефедрину гідрохлориду.

C. *Адреналіну гідрохлориду.

D. Норадреналіну гідротартрату.

E. Алупенту.
14. У чоловіка під час відвідування травматолога виникла різка гіпотензія. Який із препаратів, що стимулює адренергічну іннервацію, Ви запропонуєте використати для нормалізації артеріального тиску?

A. Доксазозин.

B. Ксилометазолін.

C. Санорин.

D. * Мезатон.

E. Ерготамін.
15. У жінки відкрилась кровотеча під час видалення зуба. Лікар-стоматолог наклав тампон з лікарським засобом, і кровотеча зменшилась. Який препарат використав лікар?

A. Октадин.

B. Ізадрин.

C. Сальбутамол.

D. *Адреналіну гідрохлорид.

E. Празозин.
16. Жінці для корекції артеріального тиску при колаптоїдному стані було введено мезатон. Який механізм дії даного препарату?

A. Блокада альфа-адренорецепторів.

B. Стимуляція бета1-адренорецепторів.

C. Блокада бета2-адренорецепторів.

D. *Стимуляція альфа-адренорецепторів.

E. Стимуляція альфа, бета-адренорецепторів.
17. В приймальне віддилення доставлено чоловіка 32 років з гіпоглікемічною комою. Який лікарський засіб доцільно призначини?

A. *Адреналіну гідрохлорид

B. Пілокарпіну гідрохлорид

C. Аміназин

D. Бісептол

E. Клофелін
18. Призначте хворому 32 роки на бронхіальну астму для профілактики нападів бронхорозширювальний засіб.

A. *Сальбутамол

B. Норадреналіну гідротартрат

C. Метронідазол

D. Прозерин

E. Анаприлін
19. У чоловіка 32 років, після введення антибіотика з'явилися явища анафілактичного шоку. Який лікарський засіб потрібно ввести хворому для припинення цього стану?

A. *Адреналіну гідрохлорид

B. Гістамін

C. Клотримазол

D. Норадреналіну гідротартрат

E. Ранітидин

Антиадренергичні засоби: адреноблокатори та симпатолітики.
1. Жінка звернулася до лікаря з приводу болю в серці, задишки, тахікардії, пастозності ступнів. Курс лікування метопрололом покращив стан хворої.

Який механізм дії цього препарату?

A. Інгібування альфа-адренорецепторів

B. Стимуляція бета-адренорецепторів

C. Блокада бета1, бета2 адренорецепторів

D. Активація альфа, бета-адренорецепторів

E. *Блокада бета1-адренорецепторів
2. Хвора, що страждає на стенокардію, отримувала анаприлін. Однак, на фоні лікування у неї з’явився кашель з бронхоспастичним компонентом, ядуха. Лікар замінив анаприлін атенололом і порушення функції дихання зникли.

Чим пояснити більш сприятливу дію атенололу?

A. Блокує Н – холінорецептори

B. *Відсутня дія набета2 – адренорецептори

C. Стимулює М – холінорецептори


D. Пригнічує М – холінорецептори

E. Відсутня дія на альфа – адренорецептори
3. Жінці 54 років хворій на гіпертонію лікар призначив препарат, що вибірково блокує альфа1-адренорецептори.

Який із зазначених препаратів належить до цієї групи засобів?

A. Метопролол

B. Фентоламін

C. Кордарон

D. Тропафен

E. *Празозин
4. Хворий з початковою формою гіпертонічної хвороби скаржиться на біль у серці і тахікардію.

Який із препаратів слід вжити при лікуванні цього хворого?

A. Фентоламін

B. Дигідротамін

C. *Анаприлін

D. Празозин

E. Октадин
5. Хвора на гіпертонічну хворобу, що приймала препарат непрямої антиадренергічної дії, звернулася до лікаря зі скаргою на сонливість, загальмованість, що спостерігалися на протязі дня.

Вкажіть, який із перелічених препаратів найбільш вірогідно застосовувала хвора.

A. Анаприлін

B. Празозин

C. Атенолол

D. Тропафен

E. *Резерпін
6. У пациента приступ тахикардии.

Какие мембранные циторецепторы кардиомиоцитов целесообразно заблокировать, чтобы остановить приступ?

A. М-холинорецепторы

B. Н-холинорецепторы

C. М- и Н-холинорецепторы

D. альфа-адренорецепторы

E. *бета-адренорецепторы
7. Жінці, 36 років, що хворіє на ішемічну хворобу серця, лікар спочатку призначив аналрилін. Але з'ясувавши наявність супутнього захворювання, він вирішив замінити цей засіб на атенолол. Яке захворювання виявив лікар?

A. Холецистит.

B. Артеріальну гіпертензію.

C. Виразкову хворобу дванадцятипалої кишки.

D. Міастенію.

E. *Бронхіальну астму.
8. Жінка, 60 років, яка хворіє на токсичний зоб, скаржиться на постійне серцебиття. Який з зазначених препаратів слід призначити для нормалізації серцевого ритму?

A. Ізадрин.


B. *Анаприлін.

C. Сальбутамол.

D. Адреналіну гідрохлорид.

E. Пентамін.
9. До лікаря звернувся чоловік, який попередньо був обстежений окулістом. Скаржиться на спрагу, утруднення ковтання, погане бачення близьких предметів. Об'єктивно у нього часте дихання, розширені зіниці, загальне збудження, говірливість, однак мова малозрозуміла. Артеріальний тиск 110/70 мм рт. ст., пульс 110 за 1 хв. Па передозування якого препарату можуть вказувати наведені симптоми?

A. Аміназину.

B. Морфіну гідрохлориду.

C. Ефедрину гідрохлориду.

D. *Атропіну сульфату.

E. Кофеїн-бензоату натрію.
10. Для лікування стенокардії напруження запропонуйте пацієнту селективний бета1-адреноблокатор, який не має внутрішньої симпатоміметичної активності. Відомо, то препарат ліпофільний, середньої тривалості дії та випускається в таблетках і ампулах. Який це препарат?

A. Талінолол.

B. *Метапролол.

C. Бензогексоній.

D. Но-шпа.

E. Анаприлін.
11. У приймальне відділення лікарні доставлений хворий у стані гострої судинної недостатності (колапс) з тяжким отруєнням невідомою речовиною. Який із зазначених препаратів необхідно використовувати для надання невідкладної медичної допомоги?

A. Нітрогліцерин.

B. Верапаміл.

C. Нітросорбід.

D. *Адреналина гілрохлорид

E. Дилтіазем.
12. У хворого колаптоїдний стан через зниження тонусу периферійних судин. Який препарат найефективніший у цій ситуації?

A. Ізадрин.

B. Прозерин.

C. *Мезатон.

D. Клофелін.

E. Празозин.
13. Чоловіку 53 років для лікування ішемічної хвороби серця було призначено бета-адреноблокатор. Через деякий час у нього з'явилися кашель, бронхоспазм. У якого з перерахованих засобів є така побічна дія?

A. Атенолол.

B. Талінолол.

C. *Анаприлін.

D. Фенігідин.

E. Метопролол.
14. Хворій 53 років на гіпертонічну хворобу з супутнім обструктивним бронхітом у складі комплексної терапії призначили анаприлін. Через деякий час у хворої розпочалися напади ядухи. З чим пов'язане виникнення даного побічного ефекту?
A. *Блокада бета2-адренорецепторів бронхів.

B. Блокада бета1-адренорецепторів бронхів.

C. Стимуляція бета2-адренорецепторів бронхів.

D. Блокада альфа2-адренорецепторів бронхів.

E. Стимуляція альфа1-адренорецепторів бронхів
15. У хворої 52 років на стенокардію після приймання антиангінального препарату виник бронхоспазм. Який препарат міг його спричинити?

A. Ніфедипін.

B. Нітрогліцерин.

C. Сустак.

D. Дипіридамол.

E. *Анаприлін.
16. Хворому 67 років з ішемічною хворобою серця для профілактики нападів стенокардії призначено лікарський засіб. Який це препарат?

A. *Метопролол

B. Атропіну сульфат

C. Морфін

D. Окситоцин

E. Фуросемід
17. Для зниження артеріального тиску лікар призначив лікарський засіб, що блокує beta1 та beta2 адренорецептори. Назвіть цей лікарський засіб.

A. *Анаприлін

B. Прозерин

C. Метапролол

D. Преднізолон

E. Ізадрин
Антиангінальні засоби
1. У чоловіка 57 років трапився інфаркт задньої стінки лівого шлуночка серця. Хвору бентежать сильні болі за грудиною, аритмія, задишка.

Який препарат найбільш доцільно ввести у данному випадку для надання першої допомоги?

A. Кордарон

B. Анаприлін

C. Сустак

D. Нітронг

E. * Нітрогліцерин
2. Чоловік, що страждає на стенокардію, почав самостійно приймати дипіридамол. Однак, замість покращення він відчув підсилення болю в серці.

Чому дипіридамол викликав погіршення коронарного кровообігу?

A. *Перерозподіл крові на користь неішемізованих ділянок


B. Виникнення екстрасистолії

C. Виникнення тахікардії

D. Недостатній вазодилятаторний ефект

E. Збільшення потреби міокарду в кисні
3. Хворий 36 років тривалий час страждає на бронхіальну астму. В останній час у нього з'явилися приступи стенокардії.

Який з перерахованих препаратів призначати йому протипоказано?

A. Сустак

B. *Анаприлін

C. Дипіридамол

D. Корінфар

E. Нітрогліцерін
4. У жінки, яка хворіє на стенокардію в анамнезі – бронхіальна астма.

Який із перелічених бета-адреноблокаторів можна їй призначити?

A. Анаприлін

B. *Атенолол

C. Окспренолол

D. Піндолол

E. Надолол
5. У хворого виник приступ стенокардії. Лікар призначив йому таблетку нітрогліцерину, вказавши на необхідність покласти ії під язик.

Чому лікар вибрав сублінгвальний шлях введення препарату?

A. Активується слиною ротової порожнини

B. *Дія розвивається скоріше

C. Руйнується шлунковим соком

D. Виключно шкідливий вплив на печінку

E. Погано всмоктується із кишок
6. Пацієнту 45 років з ІХС, який переніс інфаркт міокарду, лікар для попередження приступів стенокардії призначив антиангінальний засіб, що є головним метаболітом нітросорбіду і виявляє пролонговану дію.

Який це засіб?

A. Нітрогліцерин

B. Сустак

C. Аміодарон

D. Тринітролонг

E. *Ізосорбіду мононітрат
7. Який із перелічених препаратів необхідно застосувати для стимуляції лейкопоезу після променевої терапії, якщо у хворого виникла мієлодепресивна реакція у вигляді лейкопенії?

A. *Метилурацил

B. Фероплекс

C. Гемостимулін

D. Вітогепат

E. Нікотинова кислота

8. У чоловіка, 49 років, виник напад стенокардії. Лікар призначив йому таблетку нітрогліцерину під язик. Чому лікар вибрав сублінгвальннй метод введення препарату?


A. Погано всмоктується з кишечнику.

B. Руйнується під дією шлункового соку.

C. *Сублінгвальна дія розвивається швидше.

D. Активується слиною ротової порожнини.

E. Через виключно шкідливий вилив на печінку.
9. Терапія анаприліном позитивно вплинула на динаміку хвороби жінки, 44 років, яка хворіє на стенокардію. Який механізм антиангінальної дії цього препарату?

A. *Блокада бета1-адренорецепторів і зниження потреби міокарда в кисні.

B. Зменшення окислювального обміну в міокарді

C. Зменшення енергетичних витрат міокарда

D. Збільшення надходження кисню в міокард.

E. Зниження потреби і збільшення надходження кисню в міокард.
10. Хвора 57 років на ішемічну хворобу серця не повідомила лікарю, що у нього бувають напади бронхоспазму. Лікар призначив препарат, після приймання якого напади стенокардії стали рідшими, але почастішали напади бронхоспазму. Який препарат було призначено?

A. Атенолол.

B. *Ананрилін.

C. Верапаміл.

D. Дилтіазем.

E. Нітросорбід.
11. У чоловіка, 57 років, стався інфаркт задньої стінки лівого шлуночка серця. Хвору бентежать сильний біль за грудниною, аритмія, задишка. Який препарат найбільш доцільно ввести в даному випадку для надання першої медичної допомоги?

A. Нітронг.

B. Нітрогліцерин.

C. Кордарон.

D. Анаприлін.

E. Сустак.
12. Чоловік, 50 років, звернувся до лікаря зі скаргами на біль за грудниною, який виникає на вулиці, по дорозі на роботу, при фізичному навантаженні. Хворіє протягом року. Спочатку біль зникав після приймання валідолу, але останніми днями його приймання неефективне. Який препарат слід призначити?

A. Калію хлорид.

B. *Метопролол.

C. Октадии.

D. Клофелін.

E. Сальбутамол.

13. В полікліниці у черзі до гардеробу у пацієнта, 67 років, раптово виник біль за грудниною. Який з перерахованих засобів буде найефективнішим у даному випадку?


A. Кордіамін.

B. Валідол.

C. Сустак.

D. *Нітрогліцерин.

E. Аналгін.
14. Хворому 65 років на стенокардію призначили антиангінальний препарат у вигляді аерозолю. Після використання засобу біль за грудниною зник, але хворий поскаржився на головний біль і запаморочення. Який препарат використав хворий?

A. *Нітрогліцерин

B. Анаприлін.

C. Метопролол.

D. Валідол.

E. Верапаміл.
15. Який препарат необхідно ввести хворому 33 років для припинення нападу стенокардії?

A. Дипіридамол

B. *Нітрогліцерин

C. Гепарин

D. Фуросемід

E. Кальція хлорид
16. Лікар-інтерн діагностував ішемічну хворобу серця і призначив хворому нітрат тривалої дії, який повністю абсорбується в травному каналі, застосовується для профілактики нападів стенокардії. Визначте цей препарат.

A. *Ізосорбіду мононітрат

B. Метопролол

C. Валідол

D. Ніфедипін

E. Амлодипін
17. На прийомі у інтерна-гастроентеролога під час проведення ендоскопічного дослідження у хворого 33 років виник гострий напад стенокардії. Який препарат необхідно призначити для усунення нападу стенокардії?

A. Анаприлін

B. Норадреналіну гідротартрат

C. *Нітрогліцерин

D. Діазепам

E. Інсулін
следующая страница >>