prosdo.ru 1
Генеральна прокуратура України


вул.Різницька,13/15, МСП-601,

м.Київ, 01601

Прокуратура АРК

вул. Севастопольська, 21

м. Сiмферополь АРК 95015

Каракашева Євгена Віталійовича

вул. 9 травня, 88, кв.44,

м.Євпаторія, АР Крим,

27 квітня 2012 року Євпаторійською міською радою на засіданні 23-ї сесії VI скликання було прийнято рішення № 6-23/17 «Про затвердження плану зонування міста Євпаторія». Вважаю, що це рішення було прийнято з порушенням Українського законодавства і цим були порушені права мешканців громади міста Євпаторія.


 1. 22 грудня 2012 року на сайті Євпаторійської міської ради, 24.12.2011 на сайті газети «Евпаторийская здравница» та в паперовій версії газети з’явилось повідомлення про проведення громадських слухань. В повідомленні (текст якого наведений нижче) було вказано про початок проведення громадських слухань відносно урахування громадських інтересів щодо розробленої містобудівної документації – Плану зонування території міста Євпаторія, детального плану території розташованої навколо озера Мойнаки «Золоте кільце здоров’я», Детального плану території розміщення рекреаційно-спортивної та житлових зон в районі озера Мойнаки. Повідомлення про початок проведення громадських слухань було оприлюднене з порушеннями законодавства України, а саме Постанови КМУ № 555 від 25 травня 2011 року, що призвело до порушень прав мешканців громади та суттєво вплинуло на процес прийняття рішення щодо затвердження плану зонування території міста Євпаторії. В нижченаведеній таблиці з лівого боку наведений тест повідомлення, а з правого боку інформація, яка згідно п.5 постанови КМУ № 555 обов’язково повинна бути в повідомленні. Жирним шрифтом наведена інформація, яка була присутня в повідомленні згідно постанови КМУ № 555 та пункти постанови яким вона відповідає.


Текст повідомлення яке було оприлюднене на сайті Євпаторійської міської ради та в газеті «Евпаторийская здравница»:


Інформація, яка згідно п.5 постанови КМУ № 555 від 25.05.2011 року обов’язково повинна бути в повідомленні про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації:

Пройдут общественные слушания

Во исполнение требований Закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности», Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», в соответствии с Постановлением Кабинет Министров Украины от 25 мая 2011г. N 555 «Об утверждении Порядка проведения общественных слушаний относительно учета общественных интересов при разработке проектов градостроительной документации на местном уровне», Евпаторийский городской совет сообщает о начале проведения общественных слушаний относительно учета общественных интересов по разработанной Украинским Государственным научно-исследовательским институтом проектирования городов «Діпромісто» г. Киев градостроительной документации - Плана зонирования территории г. Евпатория, Детального плана территории, расположенной вокруг оз. Мойнаки «Золотое кольцо здоровья», Детального плана территории размещения рекреационно-спортивной и жилой зон в районе оз. Мойнаки.

Для ознакомления данная градостроительная документация будет представлена с 23.12.2011г. по 09.01.2012г. в вестибюле Евпаторийской детской школы искусств, по адресу: ул. Демышева, 129, тел. для справок: 3-14-38.

Письменные предложения юридических и физических лиц необходимо направлять в адрес департамента по развитию территории Евпаторийского городского совета по адресу: 97416 г. Евпатория, пр. Ленина, 2.

Согласно части 6 ст.21 Закона Украины "О регулировании градостроительной деятельности", предложения должны подаваться в письменном виде с указанием фамилии, имени и отчества, места проживания, личной подписью и содержать обоснование, с учетом требований законодательства, строительных норм, государственных стандартов и правил.


Ответственным за организацию рассмотрения градостроительной документации является департамент по развитию территории Евпаторийского городского совета (Герасимчук Н.В.).


5. Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації має містити:
1) інформацію про мету, склад та зміст містобудівної документації, викладену у скороченій та доступній для широкої громадськості формі;
2) основні техніко-економічні показники, зокрема графічні матеріали, що відображають зміст містобудівної документації;
3) відомості про замовника та розробника проектів містобудівної документації та підстави для їх розроблення;
4) інформацію про місце і строки ознайомлення з проектом містобудівної документації;
5) інформацію про посадову особу органу місцевого самоврядування, відповідальну за організацію розгляду пропозицій;
6) відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій;
7) інформацію стосовно запланованих інформаційних заходів (презентація, прилюдне експонування, телевізійні програми, публічні конференції тощо).
Осіб, які забезпечують роботу з розгляду пропозицій громадськості, призначає орган місцевого самоврядування. Зазначені особи є відповідальними за автентичність проектів містобудівної документації.


Таким чином в повідомленні не були вказані наступна інформація:

1) інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації, викладену у скороченій та доступній для широкої громадськості формі;
2) основні техніко-економічні показники, зокрема графічні матеріали, що відображають зміст містобудівної документації;
3) відомості про замовника та розробника проектів містобудівної документації та підстави для їх розроблення;
4) відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій;

5) інформацію стосовно запланованих інформаційних заходів (презентація, прилюдне експонування, телевізійні програми, публічні конференції тощо).Цим повідомленням посадові особи Євпаторійської ради порушили п.1, п.2, п.3, п.6, п.7 Постанови КМУ № 555 від 25.05.2011 року та унеможливили справжнє обговорення плану зонування території міста Євпаторія. Мешканці громади міста Євпаторія, прочитавши повідомлення, опубліковане з порушенням Українського законодавства, не могли отримати інформацію, яка згідно законодавства повинна була бути обов’язково їм надана.


 1. Виходячи з пояснювальної записки до плану зонування території міста Євпаторія, план зонування був замовлений на підставі договору № 613-01-1-2011 від 23.12.2011р. Замовником плану зонування території був Департамент з розвитку території Євпаторійської міської ради. Тобто план був замовлений на наступний день після подання Євпаторійською міською радою повідомлення про проведення громадського обговорення. Яким чином можна було обговорювати те, чого ще не існує? Фактично громаді представили план, якого ще не було тому, що він тільки був замовлений. Згідно відповіді НДІ «ДІПРОМІСТО» № 3-1276 від 07.07.2012 року наданої директором інституту І.І.Шпилевським «виконання плану зонування території населеного пункту орієнтовною площею 4000 га може бути здійснено протягом 6 місяців від дати підписання договору». Тобто, виходячи з дати підписання договору, план зонування території міста Євпаторія повинен був бути розробленим в травні 2012 року. З викладеного виходить, що план був завчасно виготовлений проектантом НДІ «ДІПРОМІСТО», а потім з ним був підписаний договір № 613-01-1-2011 від 23.12.2011 року. Вважаю, що фактично Євпаторійська міська рада обдурила громаду та її співробітники здійснили службовий злочин.
 2. 14 січня 2012 року було оприлюднене повідомлення в газеті Евпаторийская здравница», виходячи з тексту якого повідомлялось про підсумкове обговорення містобудівної документації, яке повинно було відбутися 17 січня 2012 року. Яким чином мешканець громади міг зрозуміти з тексту цієї об’яви про наслідки підсумкового обговорення? Яким чином міг мешканець громади дізнатися та підготуватися до обговорення, яке повинно відбутися фактично через 2 дні? Вважаю, що співробітники Євпаторійської міської ради навмисно подали це повідомлення тільки в одну газету для того, щоб з’явились тільки наближені люди.

Объявление в «Евпаторийской здравнице» (14.01.2012)

План развития рассмотрит громада Posted on 14.01.2012 by Zdravnitsa

Евпаторийский городской совет сообщает о проведении итогового обсуждения градостроительной документации, разработанной Украинским государственным научно-исследовательским институтом проектирования городов «Діпромісто» (г.Киев), — Плана зонирования территории г.Евпатории, Детального плана территории, расположенной вокруг озера Мойнаки «Золотое кольцо здоровья», Детального плана территории размещения рекреационно-спортивной и жилой зон в районе озера Мойнаки.

Итоговое обсуждение градостроительной документации с участием граждан территориальной громады состоится 17 января (начало в 15.30) в актовом зале Детской школы искусств по адресу: ул. Демышева, 129. Департамент по развитию территории Евпаторийского городского совета.

 1. 17 січня 2012 року відбулись підсумкові громадські слухання щодо розгляду проектів містобудівної документації «Плану зонування території», «Детального плану території, розташованої навколо Мойнаки «Золоте кільце здоров’я» та «Детального плану розміщення рекреаційно-спортивної та житлових зон в районі озера Мойнаки м. Євпаторія». Вважаю, що на цих т.з. слуханнях були суттєво порушені права мешканців громади міста Євпаторія. В протоколі громадських слухань відсутні дані, які обов’язково повинні бути в такому документі. Протокол потребує відповідей на наступні запитання:

1.Хто був секретарем на громадських слуханнях?

2.Хто обрав заступника міського голови Ведмецьку М.А. головою на ГРОМАДСЬКИХ слуханнях і чому саме вона керувала цим процесом? Чи взагалі обирався голова на громадських слуханнях? Якщо так, то чому це не відображено в протоколі?


3.Хто саме був присутнім на слуханнях? І чи були взагалі на слуханнях представники громади?

4.Чи велась реєстрація присутніх на громадських слуханнях?

5.Хто вів підрахунок голосів при голосуванні? І взагалі яким чином відбувалось голосування?

6.Чому не ставилось питання хто «проти» прийняття плану зонування та хто «утримався»?
Згідно протоколу при проведенні громадських слухань на слуханнях було зареєстровано «93 участника – жители города, депутаты Евпаторийского городского совета, представители общественных советов и организаций, спортивных организаций, государственных органов, исполнительного комитета, поселковых советов, журналисты». На жаль, згідно виступів, зафіксованих в протоколі, можна зрозуміти тільки про присутність наступних осіб:

Ведмецька М.А. – заступник Євпаторійського міського голови

Горяна О.А. – голова постійної комісії Євпаторійської міськради

Лапичак С.А. – заступник голови Республіканського комітету АРК з питань будівництва та архітектури

Сулейманова В.Р. – співробітник Євпаторійської міськради

Ісаков В.А. – представник НДІ «ДІПРОМІСТО» - розробника плану зонування

Тесленко В.П. – директор пансіонату «Росія»

Іванов О.В. – архітектор ПКБ ТОВ «ИССО»

Селло Д.Д. – депутат Євпаторійської міської ради

Пурім М.І. – депутат Євпаторійської міської ради

Павловський Р.Ф. – голова громадської ради при Євпаторійському виконкомі

Циганов А.А. – директор «Кримнііпроект»

Муртазаєв – центр підводного плавання

Юзефович Т.Х. – колишній головний інженер Евпаторійського відділу «Кримнііпроект»

Виходячи з даних наведених в протоколі, дуже важко побачити дійсних представників громади, громадських організацій та звичайних мешканців міста Євпаторії. Чи можна повірити в те, що скандальний план зонування був нікому не цікавий і на підсумкове засідання прийшли тільки представники влади? Звичайно, що ні.


Вважаю, що протокол не відповідає чинному законодавству, складений з порушенням норм діловодства та не є дійсним. Голова зборів, виходячи з протоколу, не обиралась головою на зборах, а секретаря на зборах взагалі не було.


 1. Зважаючи на те, що Євпаторійська міська рада під різними приводами відмовляє в отриманні інформації та документів, залишається багато питань, на які не знайдені відповіді, а саме:

1.Чи було оприлюднене Євпаторійською міською радою рішення щодо розроблення

містобудівної документації (плану зонування території) з прогнозованими правовими,

економічними та екологічними наслідками, як це передбачено п.3. ст..21 Закону України

«Про регулювання містобудівної діяльності»? Якщо так, то де і коли?

2.Коли саме був надісланий для розгляду архітектурно-містобудівної ради план

зонування міста Євпаторія виходячи з того, що засідання ради відбулось 5.01.2012 року,

а даний документ повинен бути НАДІСЛАНИЙ за 20 робочих днів до засідання ради

згідно п.3 ст.20 Закону України «Про регулювання містобудівної документації»?

3.Коли саме був проведений конкурс, на якому НДІ «ДІПРОМІСТО» отримало право на

виготовлення містобудівної документації міста Євпаторія?

4.Коли був підписаний акт прийому - передачі плану зонування території між замовником

– Департаментом з розвитку території Євпаторійської міської ради та виконавцем НДІ

«ДІПРОМІСТО»?

План зонування території міста – документ, який стосується життя кожного мешканця громади і цей документ, на мій погляд, в місті Євпаторія був прийнятий з грубими порушеннями Законів України. Вважаю, що порушення, які були здійсненні співробітниками Євпаторійської ради, виконкому та депутатами ради при розгляді питання, поданні повідомлень про громадські слухання, проведенні громадських слухань,прийнятті рішення щодо затвердження плану зонування унеможливлювали справжнє обговорення плану та порушили принципи місцевого самоврядування. Євпаторійська міська рада грубо порушила мої права як мешканця громади.

П Р О Ш У В А С


 1. Провести перевірку вищевикладеної інформації

 2. Перевірити інформацію та документи, які, порушуючи Закон України «Про доступ до публічної інформації», відмовляється надавати Євпаторійська міська рада.

 3. Керуючись статтями 19, 20, 21 Закону України «Про прокуратуру» внести протест на рішення Євпаторійської міської ради № 6/23-17, яке було прийняте на 23-й сесії VI скликання 27 квітня 2012 року, скасувати його як незаконне та прийняте з порушеннями Законів України.Додатки:

 1. Копія рішення Євпаторійської міської ради VI-го скликання № 6/23-17 прийнятого на 23-й сесії 27 квітня 2012 року. (рішення розміщене на сайті Євпаторійської міської ради)

 2. Копія 1-го листа пояснювальної записки плану зонування території.

 3. Копія протоколу засідання архітектурно-містобудівної ради від 5.01.2012 року.

 4. Копія листа-відповіді від НДІ «ДІПРОМІСТО» від 07.07.2012 року.

 5. Копія протоколу громадського обговорення від 17.01.2012 року.___.08.2012 З повагою, мешканець міста Євпаторія

_______________