prosdo.ru
добавить свой файл
1тема

дата

хто


12.


Формування навичок активного слухання у студентів. Прийом та передача інформації.

Формування активного слухання, прояву підтримки та емпатії в ході спілкування. Розвиток чутливості до змін в оточуючому соціально-психологічному середовищі та адекватність реакцій на них.

19.03

13.


Аргументація своєї точки зору. Асертивність та асертивні права людини.

Прийоми аргументації своєї точки зору. Розвиток навички відстоювати свою думку. Асертивність та агресивність. Асертивні права людини. Асертивний шлях домогтися виконання своїх справедливих вимог: основні прийоми.

19.03

14.


Розвиток вміння просити допомоги як один із механізмів входження до соціально-психологічного простору ВНЗ. Вміння ставити запитання. Порівняння понять “прохання” і “вимога”. Способи прохань. Структура навички прохання допомоги. Навички довіри. Навички терпіння. Структура навички постановки запитань.

26.03

15.


Формування вміння сказати “Ні”. Послух та самостійність.

Навчитися говорити “Ні” без почуття провини, а також об’єктивно сприймати відмову, зберігаючи позитивні стосунки з партнером. Усвідомлення необхідності виконання своїх обов’язків та розумного співвідношення їх з правами.


26.03

Грабовська О., Цимарно В.


16.


Формування колективу студентів.

Формування конструктивних взаємовідносин в колективі. Посилення згуртованості групи. Виявлення стосунків та взаємозв’язків у групі. Соціометричні тренінгові вправи. Вправи на злагодженість діяльності. Вправи на спільну діяльність, прийняття групового рішення.

02.04

17.


Адаптованість особистості в студентській групі.

Поняття адаптації та адаптованості. Проблеми, пов’язані із адаптованістю до навчання в студентській групі. Вправи на покращення процесу адаптації студентів.

02.04

18.


Конфлікти в житті та навчанні студентів. Способи вирішення конфліктів.

Психологічною природа конфлікту, його структура і динаміка, ефективні шляхи розв’язання. Досягнення згоди. Формування конструктивного поводження з критикою.

09.04