prosdo.ru
добавить свой файл
1
ТЕМА 6.


АУСКУЛЬТАЦІЯ ЛЕГЕНЬ У ДІТЕЙ. СЕМІОТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ ОРГАНІВ ДИХАННЯ.

Порівняльна аускультація легень. Везикулярне, пуерільне, жорстке дихання.

Семіотика уражень і основних захворювань органів дихання у дітей. Синдроми дихальних розладів і дихальної недостатності, основні клінічні прояви. Спірографія.
Актуальність теми. Аускультація є одним з найважливіших методів i однією з невід’ємних складових обстеження хворого. За допомогою аускультації можливо поставити діагноз, навіть без додаткових досліджень. Методика аускультації i інтерпретування отриманих даних в дитячому віці має свої особливості, які необхідно враховувати при обстеженні дитини i визначенні діагнозу. Одним з найбільш інформативних додаткових методів дослідження є спірографія, яка дозволяє уточнити діагноз, визначити ступень дихальної недостатності при хронічних захворюваннях, зокрема при бронхіальній астмі.

Ціль загальна – Оволодіти методикою аускультації в дітей різних вікових груп; вміти визначати основні синдроми уражень дихальної системи, оволодіти методикою i вміти інтерпретувати дані спірографії.

Для цього необхідно уміти:

Конкретні цілі:


 1. Вміти проводити аускультацію в дітей різних вікових груп.

 2. Розрізняти види дихання: везикулярне, пуерiльне, бронхіальне.

 3. Вміти визначати патологічні види дихання (посилене, жорстке, послаблене, амфорiчне), їх діагностичне значення.

 4. Вмити визначати патологічні шуми (сухі та вологі хрипи, крепітацію, шум тертя плеври), їх діагностичне значення.

 5. Вмити визначати основні синдроми дихальних розладів і дихальної недостатності, їх основні клінічні прояви.

 6. Вмити визначати ступені дихальної недостатності

 7. Оволодіти методикою i вміти інтерпретувати дані cпiрографiї.


Цілі вихідного рівня знань:
 1. Знати границі легень, залежно від віку для визначення точок аускультації.


 2. Визначити особливості будови та функцій дихальної системи, які мають виняткове значення під час аускультації дитини.

 3. Пояснювати механізм виникнення звукових фізіологічних i патологічних явищ при вислуховуванні легень.Для з’ясування відповідності вихідного рівню Ваших знань-умінь виконайте запропоновані завдання, зіставивши їх з еталонами відповідей.
Завдання для самоперевірки і самостійної корекції вихідного рівня.

Завдання 1. Лікар при обстеженні хворої дитини вислухав над легенями везикулярне дихання. Вкажіть чим обумовлений цей аускультативний феномен.

 1. Коливанням стінок бронхів

 2. Коливанням стінок бронхіол

 3. Коливанням стінок альвеол

 4. Наявністю повітря в альвеолах


Завдання 2. При обстеженні хворої дитини лікар вислухав над легенями жорстке дихання. Вкажіть чим може бути обумовлений цей аускультативний феномен.

 1. Звуженням просвіту бронхів

 2. Розширенням просвіту бронхів

 3. Наявністю секрету в альвеолах

 4. Набряком стінок бронхів


Завдання
3. При обстеженнi дитини 6 мiс. лiкарь вислухав над легенями пуерiльне дихання. Вкажить чим може бути обумовлений цей аускультативний феномен.

 1. Струмкiстю грудної клітини

 2. Незрiлiстю дихального центру

 3. Недостатністю розвитку дихальних м'язiв грудної клитини

 4. Відносно вузьким діаметром бронхів

 5. Віковими особливостями розвитку кровоносної системи легень

 6. Анатомічними особливостями порожнини носу.

 7. Більш коротка відстань від голосової щілини до міста вислуховування


Завдання
4. Глибина дихання здорової дитини залежить вiд:

 1. Віку дитини

 2. Вологості повітря

 3. Характеру дихання (через нiс або через рот)


 4. Температури навколишнього середовища

 5. Вмісту О2 в повітрі.


Завдання
5. Частота дихання здорової дитини залежить вiд:

 1. Вiку дитини

 2. Вологостi повiтря

 3. Температури навколишнього середовища

 4. Характеру дихання (через нiс або через рот)

 5. Стати дитини


Завдання 6. Найбільш інформативним показником функціонального стану зовнішнього дихання за даними спірографії є:

А. максимальна вентиляція легень

В. резерв дихання

С. відношення резерву дихання до хвилинного об’єму дихання

D. життєва ємкість легень

Е. відношення резерву дихання до МВЛ у відсотках


 1. Физиология человека: Учебник/Под ред. В.М. Смирнова. –М.: Медицина, 2002. – 608с.

Переходьте до вивчення таких матеріалів:

1. А.В. Мазурин, И.М. Воронцов Пропедевтика детских болезней. С-Пб. Фолиант, 2001, 924 с.

2. Т.В. Капитан. Пропедевтика детских болезней. М. – 2004, 623 с.

3. Загальний догляд за здоровою та хворою дитиною. Методичні вказівки для студентів 2 та 3 курсів медичного і педіатричного факультетів. Харків. 2005

4. А.В. Мазурин, И.М. Воронцов. Уход за здоровым и больным ребенком. М. 1996, 124с

5. Графологічна структура теми. (см. додаток № 1)
Теоретичні питання, на підставі котрих можливо виконання цільових видів діяльності:

 1. Особливості будови і функцій органів дихання у дітей

 2. Особливості дихання дітей першого року життя і дітей раннього віку

 3. Регуляція дихання ї її особливості у дітей.

 4. Основні фізіологічні механізми, які забезпечують процеси дихання

 5. Основні фізіологічні механізми, які забезпечують процеси газообміну
 6. Механізм виникнення сухих хрипів


 7. Механізм виникнення вологих хрипів

 8. Механізм виникнення патологічних видів дихання (жорсткого, послабленого, посиленого, бронхіального)

 9. Механізм виникнення феномену крепітації

 10. Механізм виникнення феномену шуму тертя плеври

 11. Механізм виникнення феномену бронхофонiї

 12. Основні показники дослідження функції зовнішнього дихання

 13. Нормальний газовий склад крові.


Після засвоєння перерахованих вище питань ознайомтесь з графом логічної структури теми.
АЛГОРИТМ ДІЙ

I етап. Під керівництвом викладача проводиться аускультація дітей різних вікових груп без патології органів дихання. Визначаються особливості дихання у дітей, залежно від віку. Для кращого засвоєння характеру дихання слід провести аускультацію у дітей з різною побудовою тіла (нормостенічною, астенічною, гiперстенічною). Слід переконатися в правильності сприйняття аускультативних даних, що вислуховуються. Для цього слід з'ясувати ці питання у викладача.

II етап. Після засвоєння звукових явищ різних типів дихання під керівництвом викладача переходьте до засвоєння патологічних шумів, які виникають при різноманітних ураженнях дихальної системи у дітей. Для цього кожний студент самостійно курирує хвору дитину з різною патологією дихальної системи. Звертайте увагу на різноманітність звукових явищ у кожному випадку; обов'язково обговорите це з викладачем; розбіритеся з механізмом виникнення додаткових шумів.

III етап. Після проведення курацiї приймайте активну участь в обговоренні аускультативних даних у хворих дітей, встановлюючи синдромальний діагноз.

IV етап. Під керівництвом викладача ознайомтеся з методикою проведення спiрографiї. Оцінить отримані спірограми з встановленням синдромального діагнозу.
Для закрiплення знань вирiшите таки питання.

Завдання 1. Хлопчик 7 років поступив на лікування у важкому стані. При огляді: збудження, змушене положення з фіксацією верхнього плечового поясу, шумне дихання, експіраторна задишка, сухий болісний кашель, аускультативно – велика кількість сухих свистячих хрипів. Для якого патологічного стану характерні дані симптоми?


А. Пневмонія В. Напад бронхіальної астми

С. Уроджений стридор D. Бронхіоліт Е. Ларингіт
Завдання 2. При аускультації дитини 11 років, яка хворіє протягом двох діб, в легенях вислуховується велика кількість різнокаліберних вологих хрипів на фоні жорсткого дихання симетрично з обох боків легень. ЧД 20 за 1 хв. Яке ураження бронхолегеневої системи можна припустити на підставі цих аускультативних даних?


 1. Пневмонія

 2. Гострий простий бронхiт

 3. Бронхіальна астма.

 4. Ателектаз легень

Завдання 3. При обстеженні дитини 6 мiс. Лікар вислухав в легенях пуерiльне дихання. Як розцінити ці аускультативнi дані?

 1. Варіант норми

 2. Пневмонія

 3. Гострий простий бронхіт

 4. Бронхіальна астма.

Завдання 4. Дитина 7 років госпіталізована зі скаргами на кашель, підвищення температури тіла, задишку. Стан важкий, ознаки дихальної недостатності. При перкусії легень укорочення перкуторного звуку в задньо-нижніх відділах, аускультативно – жорстке дихання. У зоні укорочення перкуторного звуку дихання ослаблене, крепітація, посилена бронхофонія. Установлено діагноз: двобічна осередкова бронхопневмонія, гострий перебіг. Чим викликане посилення бронхофонії?

А. Реактивним плевритом

В. Наявністю ателектазів

С. Наявністю бронхоектазів

D Збільшенням бронхіальних лімфоузлів

Е.Ущільненням легеневої тканини

Завдання 5. У дитини 4-х міс, яка хворіє на гостру сегментарну пневмонію вiдмiчається задишка, частота дихання 80 за хв, парадоксальне дихання, тахікардія, співвідношення частоти дихання до пульсу 1:1,5, тотальний ціаноз. Якій патології відповідають вказані ознаки?

А. Дихальна недостатність I ступеня

В. Дихальна недостатність III ступеня

С. Дихальна недостатність II ступеня

D. Міокардит


Е. Вроджена вада серця
Завдання 6. У дівчинці 3 років відмічається задишка експіраторного характеру. В легенях аускультативно видих подовжений, вислуховуються вологі i сухі cвiстячi хрипи. Для якого захворювання дихальної системи причетні таки аускультативнi данi?


 1. Пневмонія

 2. Гострий простий бронхіт

 3. Варіант норми

 4. Бронхіальна астма

 5. Гострий обструктивний бронхіт


Завдання 7. У дитини 5 років, хворої на полiсегментарну пневмонію, відмічається

втрата свідомості, періодичне дихання. Насиченість крові киснем складає 50%. Якому ступеню дихальної недостатності відповідає стан дитини?

 1. IV ступеню

 2. 0

 3. I

 4. II

 5. III

Завдання 8. У дівчинки 13 років з хронічною патологією органів дихання при проведенні спiрографiї відмічається: зниження МВЛ, зниження коефіцієнту Тиффно, зниження ПШВ. Як розцінити ці дані?

 1. Обструктивний тип дихальної недостатностi

 2. Рестриктiвний тип дихальної недостатності

 3. Варіант норми, характерний для дітей пубертатного віку.


Короткі методичні вказівки до роботи студентів на практичному занятті
На початку заняття проводиться перевірка рівню підготовки студентів шляхом вибіркового опитування i проведення тестового контролю у навчальній кімнаті.

Далі заняття продовжується в палатах, де викладач демонструє методику аускультації на хворих без патології органів дихання, роблячи акцент на особливостях аускультації дітей різного віку. Потім студенти самостійно вислуховують підібраних викладачем хворих із патологією органів дихання (гострий простий бронхіт, гострий обструктивний бронхіт, пневмонія, бронхіальна астма тощо). В разі наявності, проводиться демонстрація спірограм хворих. Правильність сприйняття аускультативних даних контролюється викладачем в індивідуальному порядку. Обговорення і діагностичне значення отриманих аускультативних даних в обстежених хворих здійснюється поза палатою. Обговорюється механізм виникнення патологічних видів дихання та додаткових шумів (хрипів, крепiтацiї, шуму тертя плеври, патологічні види бронхофонiї), відмінності фізіологічного жорсткого дихання від патологічного. Поряд з обговоренням аускультативних даних під час курацiї студенти виставляють попередній (синдромальний) діагноз, роблячи відповідні записи в зошитах для курацiї хворих. У навчальній кімнаті викладач здійснює підсумок проведеного заняття.

Технологічна карта проведення практичного заняттяЕТАПИ

Час

(хв)

Навчальні посібники

Місце

проведення

Засоби навчання

Устаткування

1.

Перевірка і корекція вихідного рівня: а)опитування

б) тестовий контроль

10

Граф логічної

структури теми,

завдання, таблиці
Навчальна

кімната

2.

Демонстрація методики аускультації дітей, проведення бронхофонiї

7

Хворі без патології органів дихання
Палата


3.

Самостійна робота студентів під контролем викладача. Вислуховування хворих дітей різного віку

50

Хворі з патологією органів дихання
Палата

4.

Обговорення механізму виникнення і діагностичного значення патологічних змін дихання, додаткових шумів, яки вислуховуються при аускультації дітей з патологією органів дихання.


8

Хворі
Палата


5.

Демонстрація методики проведення спiрографiї, аналіз спірограм (здорових та хворих дітей з бронхо-легеневою патологією).

10

Спірограми, таблиці
Навчальна

кімната

6.

Підведення підсумків заняття

5Навчальна

кімната

О

Граф логічної структури теми "Аускультація легень у дітей"


Аускультативнi характеристики дихання


Везикулярне (пуерiльне)

дихання

Жорстке дихання

Послаблене дихання

Бронхiальне

дихання

Амфорiчне

диханняЛокалiзацiя
Локалiзацiя, звуковi характеристикиДодатковi шуми