prosdo.ru
добавить свой файл
1
ДОГЛЯД ЗА ХВОРИМИ ХІРУРГІЧНОГО ПРОФІЛЮ


ТЕМА 1 Медична етика і деонтологія в хірургії. Структура хірургічної клініки.

Організація роботи приймального відділення хірургічного стаціонару. Особливості санітарної обробки хворих з хірургічною патологією в приймальному відділенні. Особливості проведення антропометрії та термометрії хворого з гострою хірургічною патологією. Вимоги до особистої гігієни та одягу хворих хірургічного профілю. Транспортування хворого з гострою хірургічною патологією до віділення та операційної.

ТЕМА 2 Режими в хірургічному стаціонарі.

Основні принципи дотримання санітарно-гігієнічного режиму хірургічного відділення. Правила прибирання основних підрозділів хірургічного стаціонару. Особливості дотримання лікувально-охоронного режиму хірургічного відділення.

Тема 3 Асептика в хірургії.

Поняття про хірургічну інфекцію. Чиста та гнійна перев’язочні. Організація роботи гнійної перев’язочної і особливості догляду за хворими з гнійною патологією. Утилізація перев’язувального матеріалу, забрудненого гнійними виділеннями. Організація догляду за хворими з анаеробною інфекцією. Будова операційній. Організація різних видів прибирання в операційній. Засоби і методи обробки рук хірурга та операційного поля. Визначення і класифікація методів стерилізації ріжучих, оптичних та загально хірургічних інструментів. Основні методи стерилізації шовного матеріалу. Будова, принцип і режим роботи автоклаву, правила безпеки при роботі з автоклавом.

Тема 4 Антисептика в хірургії.

Основні антисептичні засоби. Класифікація хімічних та біологічних засобів антисептики, механізм дії та методи застосування.

Тема 5 Поняття про хірургічному маніпуляцію та хірургічну операцію.

Основні види оперативніх втручань, поняття про етапи їх виконання. Основні етапи проведення плевральної пункції та обов’язки молодшого медичного персоналу по підготовці хворих до цих маніпуляцій. Види хірургічного інструментарію. Поняття про основні види хірургічних швів.


Тема 6 Передопераційний та післяопераційний періоди.

Основні задачі передопераційного періоди. Поняття про передопераційну підготовку хворого. Підготовка до ургентного та планового втручання. Різновиди клізм та особливості їх застосування у хірургічних хворих. Психологічна підготовка хворого до операції та роль в ній молодшого медичного персоналу. Основні принципи догляду за хворим у післяопераційному періоді і профілактика можливих ускладнень.

Залікове заняття: