prosdo.ru
добавить свой файл
1
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ


З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В 7 КЛАСІ

І СЕМЕСТР

Тематична – 3, РМ -3 ; напам’ять – 4; твір -1; зошит- 4; позакласне читання – 2Тиждень

Дата

Зміст

Примітка


І
Тема № 1. Із пісенних скарбів - 7 год.

1. Вступ. Художній твір як нова ірреальність, створена

письменником

2. Суспільно-побутові пісні(«Ой на горі та женці жнуть».

«Стоїть явір над водою», «Гомін, гомін по діброві», «Ой у

степу криниченька»). Висловлювання відомих людей про

українські народні пісні


3 год.
ІІ
3. Жанрове-тематичне розмаїття пісень(козацькі, чумацькі,

кріпацькі, солдатські, бурлацькі тощо). Трагічний і героїчний

пафос козацьких і чумацьких пісень

Напам'ять: 2 народні пісні (на вибір)

ТЛ: пафос твору

4. РМ. Усний твір за картиною І. Айвазовського «Чумацька


валка».
ІІІ
5. Коломийки. Особливість жанру і його життєвість

ТЛ: коломийки

6. Виразне читання. Конкурс на кращого декламатора укр.

народної пісні
ІV
7. Контрольна робота. Тест

Тема № 2. Про далекі минулі часи (Творчість 1. Франка,

Т. Шевченка, А. Чайковського) - 15 годин

8. Іван Франко. Короткі відомості про митця, його

багатогранну творчість

ТКР № 1

5 год.


V
9 - 10. Повість «Захар Беркут». Зміст, історична

основа.

ТЛ: історична повість, сюжет


VI
11. Образи Захара Беркута, Максима, Мирослави, Тунгара

Вовка

12. Патріотичний мотив, його зв'язок із розгортанням

сюжету. Мій улюблений герой. Проблема вибору у

вирішальній ситуації

VIІ

13. РМ. Письмовий твір за повістю «Захар Беркут» («Уроки

нашої історії»)

14. Тарас Шевченко. Творче життя поета. Роздуми митця про сирітське життя в поезії «Мені тринадцятий минало» (Твір нагадати, оскільки вивчали в 5 кл.)

твір
3 год.VIII
15. «Тополя». Романтична ідея незнищенності справжнього кохання, краси, вірності

ТЛ: балада, романтичний пейзаж, мотив у художньому творі, прийоми контрасту, метаморфози

16. «Заповіт». Історія написання. Мрія про щасливе майбутнє свого народу, віра в нього

ТЛ: ідея

Напам'ять: «Заповіт»
IX
17. Виразне читання поезій Т. Шевченка

18. Андрій Чайковський. «За сестрою». Жанрові ознаки повісті

ТЛ: героїко-романтична повість


4 год.X
19. Динамічний сюжет героїко-романтичної повісті.

20. Використання фольклорних мотивів, засобівXI
21. Запорозькі козаки як романтичні герої

ТЛ: романтичний герой, композиція

22. ПЧ. Історія України у творах українських письменників. Контрольна робота. Тест

22. Контрольна робота. ТестКР № 2
XII
Тема № 3. Творчість М. Стельмаха, Г. Тютюнника

- 10 год.

23. М. Стельмах. «Гуси-лебеді летять»(фрагменти). Автобіографічна повість про дитинство.

24. Єдність світу природи і дитячої душі (у вчинках, поведінці, роздумах, переживаннях)

ТЛ: автобіографічний твір

Напам'ять: уривок з повісті5 год.XIII
25. Звичаї, традиції українців. Символ образу гусей-лебедів.

26. Образ Михайлика

ТЛ: символ
XIV
27. РМ. Пейзажний етюд. Підготовка до написання

28. Григір Тютюнник. «Климко». Цікавий епізод з дитинства письменника. Автобіографічність повісті


4 год.XV
29. Воєнне дитинство в повісті. Роль епічної деталі в епічному творі

30. Втілення вселюдського добра й милосердя в образі Климка

ТЛ: художня деталь

ТЛ: художня деталь
XVI
31. Характеристика образів повісті

32. Контрольна робота. Тест.

ПЧ. Леся Демська . «У ніч Святого Миколая».
КР № 3