prosdo.ru 1


САМОАНАЛІЗ ФРАГМЕНТУ УРОКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ,

проведеного ____________________________________________

_____________________________________________
у ____ класі, ________

Тема. уроку _________________________________________________

___________________________________________________________

Місце уроку в системі роботи з української мови. _________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Мета уроку. _________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Завдання певного етапу уроку, що проводив студент.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Тип уроку. ___________________________________________________________
Загальна оцінка проведеного етапу уроку, його вмотивованість у структурі уроку, раціональність розподілу часу на окремі види роботи.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________


____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Раціональність, доцільність, ефективність методів, прийомів, дидактичного матеріалу та форми організації діяльності учнів для певного етапу уроку.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Основні засоби навчання, їх доцільність та ефективність.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Розвиток комунікативної компетенції учнів.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Реалізація культурно-змістової лінії.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Робота над оволодінням учнями способами дії з навчальним матеріалом.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Робота над збагаченням словникового запасу учнів

____________________________________________________________


____________________________________________________________

____________________________________________________________

Результативність роботи на відповідному етапі уроку.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Із якими труднощами зіткнулися під час підготовки та проведення уроку?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
Що б змінили у своїй роботі, які висновки на майбутнє зробили

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
________ _________________

(дата) (підпис)