prosdo.ru 1
n=Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі~sz=33781;pg=1;te=Р. Ш. – п.ғ. к., доцент, Итемирова А. С. – Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰту-дың доценті~cat=~t=~!~