prosdo.ru
добавить свой файл
1
Календарне планування з української мови


5 клас

(З години на тиждень)


І семестр

Тематична – 4, перевірка теми – 4, зошит 4, РМ – 13, читання мовчки( до теми № 3), письмовий переказ (до теми № 4), усний переказ (до теми № 2), діалог (до теми № 4)

Тиждень

Число, місяць

Мовна змістова лінія

Мовленнєва змістова лінія

Соціокультурна змістова лінія

І
Тема №1. Повторення вивченого в початкових класах – 9 год.
1. Вступ. Значення мови в нашому житті. Місце і роль в Українській державі.

3. Частини мови.

РМ № 1

2. Загальне уявлення про мовлення і спілкування. Види мовленнєвої діяльності.

]. Україна - наш спільний дім. 2. Звичаї давніх слов’ян.

3. Яку людину вважають вихованою.

II
5. Іменник. Прикметник. 6. Дієслово. Займенник.

РМ № 2

4. Текст, його ознаки. Докладний усний переказ тексту.

4. Діти Ярослава Мудрого.

5. Цікаве про природу. 6. Діло майстра величає.


III
8. Прислівник. Сполучник. Прийменник. 9. Контрольна робота. Тест.

РМ № 3

7. Стилі мовлення.

7. Птахи України. 8. Рослинний світ України.

IV
Тема №2 . Синтаксис. Пунктуація - 13 год.

10. Словосполучення.

12. Речення.

РМ № 4

11. Типи мовлення.

10. Школа - святиня і надія народу. 11. Хай б’ється завжди зелене серце природи. 12. Осінні замальовки.

V
13. Порядок слів у реченні. 14. Головні члени речення.

РМ № 5

15. Докладний переказ тексту розповідного характеру (письмово)

13. Бережімо навколишній світ. 14. Природні багатства України. 15. Ти завжди відповідальний за тих, кого приручив.

VI
16. Другорядні члени речення.

17-18. Речення з однорідними членами.16. Звідки ми дізнаємось про новини у світі. 17. Світ цікавий і розмаїтий.

VII
19-20. Звертання. Вставні слова і сполучення слів. Синтаксичний розбір простого речення.

РМ № 6

21. Лист. Адреса.

19. 20. Спорту нашому житті.

21. Біографія звичайних речей. Конверт.

VIII
22. Контрольна робота. Тест.

Тема №3 Синтаксис. Пунктуація - 6 год .

23. Складні речення.

24. Пряма мова.
23 .Транспорт у минулому і сьогодні. 24. Збудуємо храм!

IX
25-26. Пряма мова. Діалог.

РМ № 7

27. Складання діалогів. Чи вміємо ми читати?

25. Як живеться скупому серед людей. 26. Як вести розмову.

27. Загадки блискавки.

X28. Контрольна робота. Тест.


Тема №4. Фонетика. Орфоепія. Графіка – 20 год.

29. Звуки і букви. Голосні й приголосні звуки.

30. Тверді і м’які приголосні. Позначення м’якості приголосних на письмі.


28. Читання мовчки

29. Світ не без добрих людей. 30. Що означає бути справжньою людиною.

XI
32 -33. Правила вживання м’якого знака.

РМ № 8

31. Твір-розповідь на основі власного досвіду (усно).

31. Добра справа.

32. Слава українських майстрів.

33. Слава українських майстрів.

XII
35. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв.

РМ № 9

34. Оповідання про випадок із життя

34. Чужих добром не забагатієш.36. Сполучення йо, ьо.
Для чого потрібен

алфавіт. 36. Кольорові дощі.

Дощі


XIIІ

38-39. Правила вживання

апострофа.

РМ № 10

37. Особливості побудови опису. Художній і науковий описи

38 -39. Всі люди -

брати і сестри. 40. Квіти України.

XIV
40 - 41. Вимова приголосних

звуків і позначення їх на

письмі.

РМ № 11

42. Докладний

переказ тексту-опису

предмета (письмово).

41. Чужим добром не

збагатієш.

42. Що таке падаючі

зірки.


XV
44. Подвоєння букв

унаслідок збігу.

45. Склад. НаголосРМ № 12

43. Контрольний переказ тексту


43. Добро твориться

просто — ні за так.

44. Свідчення

іноземців про

Україну.

45. Сріблом

пухнастим укрита

земля.

XVI
46. Написання слів із

ненаголошеними

голосними, що

перевіряються наголосом і

не перевіряються

наголосом.

47. Контрольний диктант

РМ № 13

48. Робота над

виправленням

помилок,

допущенних у

переказі.

47. Хай б'ється

завжди зелене серце

природи.